ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามประเภท ระดับตำแหน่ง และเพศ

สังกัด สพป./สพม.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ ระดับ อัตรา มีคนครอง เพศ ชาย เพศ หญิง
Donna Snider Customer Support New York 27 2011/01/25 $112,000
ที่ ระดับ อัตรา มีคนครอง เพศ ชาย เพศ หญิง